KOTLÍKOVÁ DOTACE NA ROK 2016

Výměna kotlů na pevná paliva za modernější kotel na uhlí s dotací 70 %, případně kombinovaný kotel (uhlí + biomasa) s dotací 75 %. Maximální způsobilé výdaje projektu jsou stanoveny na 150 tis. Kč. Pokud bude vyměňován kotel v budově energetické náročnosti D a horší, musí být součástí projektu kromě samotné výměny ještě finančně méně náročná opatření na snížení energetické náročnosti budovy, jejichž dopad musí být potvrzený energetickým specialistou. Jedná se o výdaje ve výši max. 20 tisíc korun.

Podrobnější  informace zjistíte také na našem telefonním čísle 568 420 203 nebo nás navštivte na Chelčického 232 Moravské Budějovice.

Celý příspěvek