Kotlíková dotace

Co budete muset povinně doložit, abyste získali kotlíkovou dotaci:

• Žádost o poskytnutí dotace – budou k dispozici na krajských úřadech.
• Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB)
• Fotodokumentace stávajícího kotle napojeného na otopnou soustavu a komínové těleso, uvedení jeho typu (odhořívací, prohořívací apod.), materiálu (ocel, litina) a jmenovitého výkonu. Prohlášení o jeho funkčnosti a používaném palivu.
• Písemný souhlas spoluvlastníků domu v případě, že je jich více.
• Písemný souhlas vlastníka pozemku v případě, kdy vlastník nemovitosti je odlišný od vlastníka pozemku, na němž se rodinný dům nachází.
• Další přílohy definované příslušným krajem dle jeho individuálních potřeb, souvisejících s nastavením přidělování podpory.

POZOR!

Počínaje rokem 2014 je v ČR zakázán prodej kotlů 1. a 2. emisní třídy spalujících fosilní paliva. Od 1.9.2022 je v ČR zakázáno výše uvedené kotle 1. a 2. emisní třídy provozovat. V roce 2018 (od 1.1.2018) je vyhlášen zákaz prodeje kotlů 3. emisní třídy. Jedná se o kotle spalující převážně hnědé uhlí.

informace ke Kotlíkovým dotacím:

O kotlíkové dotace budou moci občané našeho kraje žádat až do konce programovacího období, neboť se předpokládá, že kraj bude moci realizovat tři po sobě jdoucí vždy dvouleté projekty (grantová schémata), kterými bude rozdělovat Kotlíkové dotace pro občany v našem kraji, Dotace je určena pouze pro domácnosti, které vymění ručně plněné kotle na tuhá paliva za nízko emisní automatické kotle na uhlí, biomasu, jejich kombinaci či za kotel plynový nebo tepelné čerpadlo. Více informací o Kotlíkových dotací v Kraji Vysočina bude průběžně zveřejňováno na www.kr-vysocina.cz a v krajských novinách Kraj Vysočina.

Kotlíkové dotace v kostce

Na co dostanete dotaci:
• kotel včetně nákladů na jeho instalaci
• nová otopná soustava
• rekonstrukce otopné soustavy včetně nezbytné regulace a měření, úpravy spalinových cest
• finančně méně náročná opatření na snížení energetické náročnosti budovy (max. 20 tis. Kč)
• služby energetického specialisty
• projektová dokumentace

Co udělat, když váš dům nesplňuje podmínky pro získání dotace:

Zateplení střechy nebo půdních prostor
Zateplení stropu sklepních prostor nebo podlahy
Dílčí zateplení dalších konstrukcí {např. severní fasáda apod.)
Oprava fasády, např. prasklin a dalších poruch fasády – eliminace tepelných mostů
Odděleni vytápěného prostoru rodinného domu od venkovního (např. zádveří)
Dílčí výměna oken
Výměna vstupních a balkonových dveří
Instalace těsnění oken a dveří, dodatečná montáž prahů vstupních dveří
Výměna zasklení starších oken za izolační dvojskla

Bude se jednat zejména o výměnu kotlů na pevná paliva za modernější kotel na uhlí s dotací 70 %, případně kombinovaný kotel (uhlí + biomasa) s dotací 75 %, bude možno pořídit také plynový kondenzační kotel s dotací 75 % nebo tepelné čerpadlo. Všechny nově pořizované kotle budou muset splňovat požadavky Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES (EKODESIGN) a jejich prováděcích předpisů. Maximální způsobilé výdaje projektu jsou stanoveny na 150 tis. Kč. Pokud bude vyměňován kotel v budově energetické náročnosti D a horší, musí být součástí projektu kromě samotné výměny ještě finančně méně náročná opatření na snížení energetické náročnosti budovy, jejichž dopad musí být potvrzený energetickým specialistou. Jedná se o výdaje ve výši max. 20 tisíc korun.

Instalujeme automatické kotle 5 třídy splňující podmínky dotace (EKODESIGN)

Kovarson Gekon

Kovarson Gekon

účinnost až 95,5%
nejmodernější řídící jednotka SPARK
zásobník na uhlí 300 litrů
výkon kotle 20 kW a 25 kW
nejvyšší sezónní energetická účinnost 84,31 %
velikost 1,19 m x 0,91 m

cena 71 066 Kč

Florian Hana

Florian Hana

vysoká tepelná účinnost ~89%
kotel je zařazen v registru SFŽP
Výkon 6,5-22 kW
řídící jednotka TECH CS-37N RS
kotlové těleso 6mm/plech
velikost 1,15 m x 1,15 m

cena 67.900 Kč

Se zpracováním dotace vám pomůžeme

pro více informací volejte 568 420 203 nebo nás navštivte na Chelčického 232 v Moravských Budějovicích.

Chci více informací o kotlíkové dotaci